Список використаної літератури

Перечень використаної літератури


1. Бэрн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Бэрн Э. – СПб. : Лениздат, 1992. – 400 с.

2. Дейл Карнегі. Як завойовувати друзів та впливати на людей / Дейл Карнегі. – Харків : Промінь, 2001. – 560 с.

3. Крысько В. Г. Соц психология : словарь-справочник / Крысько В. Г. – Минск : Харвест, 2004. – 688 с.

4. Лесько О. Й. Етика ділових відносин : навч. посібник / Лесько О. Й., Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., Рузакова Г. Г. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 320 с.

5. Лесько О. Й. Етика ділових стосунків : навч. посібник / Лесько О. Й., Прищак М. Д., Рузакова Г. Г., Залюбівська О. Б. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 187 с.

6. Мацко Л.А. Основи психології та преподавательіки : навч. посібник / Мацко Л. А., Прищак М. Д. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

7. Мацко Л. А. Основи психології та преподавательіки : навч. посібник для студентів заочної форми навчання / Мацко Л. А., Прищак М. Д., Годлевська В. Ю. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с.

8. Москаленко В. В. Соціальна психологія : підручник / Москаленко В. В. – К. : Центр навч. літератури, 2005. – 624 с.

9. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: підручник : У 2-х кн. Кн. 1 : Соціальна психологія особистості і спілкування / Орбан-Лембрик Л. Е. – К. : Либідь, 2004. – 574 с.

10. Осипова А. А. Манипуляции в разговоре и их нейтрализация: умей сказать “нет!” / Осипова А. А. – Ростов на дону на/Д : Феникс, 2006. – 220 с.

11. Пиз А. Язык телодвижений: Как читать мысли других по их жестам / Пиз А. – СПб. : Изд. дом Рутенберг, 2000 – 272 с.

12. Русинка І. І. Психологія : навч. посібник / Русинка І. І. – К. : Знання, 2007. – 367 с.

13. Столяренко Л. Д. Базы психологии / Столяренко Л. Д. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 721 с.

14. Цимбалюк І. М. Психологія / Цимбалюк І. М. – К. : ВД “Професіонал”, 2004. – 304 с.

15. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навч. посібник / Цимбалюк І. М. – К. : ВД “Професіонал”, 2004. – 304 с.

16. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера: навч. посібник / Чайка Г. Л. – К. : Знання, 2005. – 442 с.

17. Шостром Э. Анти-Карнеги / Шостром Э. – Минск : Попурри, 1996. – 398 с.

Тема 14. Психологічні виміри конфліктів

1. Взаєморозуміння.

2. Поняття конфлікту. Види, причини, динаміка конфліктів.

3. Міжособистісні конфлікти.

5. Способи поведінки в міжособистісних конфліктах.

6. Методики аналізу та вирішення міжособистісних конфліктів.

7. Конфлікти в організаціях. Причини управлінських конфліктів.

8. Способи попередження управлінських конфліктівВозможно Вам будут интересны работы похожие на: Список використаної літератури:


Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Cпециально для Вас подготовлен образовательный документ: Список використаної літератури