ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ


Který, jaký, čí, jenž, jež, co(ž)

Местоимения který, jaký, čí соответствуют вопросительным местоимениям. Относительное местоимение jenž, jež является принадлежностью только литературного языка и склоняется как личное местоимение 3 лица on, ona, ono.

Cvičení:

1. Doplňte tvary zájmena který.

a) Dopis, ................ jsem dostal, byl od babičky. Kniha, .................... jsem přečetl, byla opravdu zajímava. Vlak, z ........................ jsem vystoupil, přijel z Brna. Návrh, pro .................... jsem hlasoval, neprošel. Povolení k pobytu, o ......................... jsem zažádal, jsem nedostal. Země, ve ...................... žiji, jm nuje se Bělorusko. Co řekneš události, o ................ kter jsme četli v novinách? Jsou to lid , .......................... důvěrujeme. Autobus, do ..................... nastoupila Dana, odjel. Tohle je byt, ve .................. bydlím.b) Dívka, ...................... se seznámil v parku, se stala jeho ženou. V bytě, .......................... platím osm tisíc korun měsičně, neteče už měsíc teplá voda. Lid , ..................... jsme se ptali, o Lence nevěděli. Firma, ......................... jsem pracoval, už neexistuje. To je Karlův most, ................... jste tolik slyšeli. Kočka, ....................... jsem zaplatila tolik peněz, zmizela. Kolega, ........................ chcete mluvit, není přítomný. Květiny,...................... jsme koupili, byly drah . Pes, .................... se bojíte, je ještě malý. Máš ty fotografie, ......................... jsem s tvou rodinou? Dávala nám otázky, ............................ jsme neuměli odpovědět. Tramvaj, ......................... jsem čekal, dlouho nejela. Student, ................... jste pomahala s učením, propadl. Doba, ..................... vladl Karel IV, byla zajímavá. Hračka, ................... chceš koupit, je dřevená. Kamarád, .................. zítra bude dvacet let, nás pozval na večírek. Ochutnej buchty, ..................... jsem pro tebe upekla. Všichni milujeme zemi, ................... jsme se narodili. Herci, ................... hlají v t hře, jsou moc známí.

2. Vstavte zájmena který nebo jaký:

....................................... rychlostí můžou jezdit auta v obcích?

........................................ bude zítra počasí?

Ve .................................. patře bydlíte?

........................................ l kař vás ošetřoval?

V...................................... roce jste se narodil?

.........................................státní poznávací značku má vaše auto?

......................................... česk spisovatele znáte?

Pro ....................................stranu budete hlasovat?

3. Tvořte otázky s zájmenem který podle vzoru: Vzor:

Tohle auto vyjelo z t zatáčky? – Bylo to tohle auto, kter vyjelo z zatačky?

Ukradli vám tyhle hodinky? Napadli vás v t hle ulici? Přijel jste tímhle taxikem? Pil jste z t hle sklenice? Vystoupil z tohohle auta? Platil jste touhle bankovkou? Rozbilio vám tuhle kameru? Tenhle člověk řídil to auto? Tenhle člověk vás napadl? Předal jste ten balíček tomuhle člověku?
Возможно Вам будут интересны работы похожие на: ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ:


Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Cпециально для Вас подготовлен образовательный документ: ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ