ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ


Количественные Порядковые

1 - jedna 11 - jedenáct 1. - první 11.- jedenáctý

2 - dvě 12 - dvanáct 2.- druhý 12.- dvanáctý

3 - tři 13 - třináct 3.- třetí 13.- třináctý

4 - čtyři 14 - čtrnáct 4.- čtvrtý 14.- čtrnáctý

5 - pět 15 - patnáct 5.- pátý 15.- patnáctý

6 - šest 16 - šestnáct 6.- šestý 16.- šestnáctý

7 - sedm 17 - sedmnáct 7.- sedmý 17.- sedmnáctý

8 - osm 18 - osmnáct 8.- osmý 18.- osmnáctý

9 - devět 19 - devatenáct 9.- devátý 19.- devatenáctý

10 - deset 20 - dvacet 10.- desátý 20.- dvacátý

30 - třicet, 40 - čtyřicet, 30.- třicátý, 40.- čtyřicátý,50 - padesát, 60 - šedesát 50.- padesátý, 60.- šedesátý

70 - sedmdesát, 80 - osmdesát 70.- sedmdesátý, 80.- osmdesátý

90 - devadesát, 100 - sto 90.- devadesátý, 100.- stý

Составные числительные

21 - dvacet jedna = jednadvacet 21. - dvacat ho prvního

22 - dvacet dva = dvaavacet 22. - dvacat ho druh ho

23 - dvacet tři = třiadvacet 23. -dvacat ho třetího

24 - dvacet čtyři = čtyřiadvacet 24.- dvacat ho čtvrt ho

25 - dvacet pět = pětadvacet 25.- dvacat ho pát ho

26 - dvacet šest = šestadvacet 26.- dvacat ho šest ho

27 - dvacet sedm = sedmadvacet 27.- dvacat ho sedm ho

28 - dvacet osm = osmadvacet 28.- dvacat ho osm ho

29 - dvacet devět = devětadvacet 29.- dvacat ho devat ho

но: jedenadvacat ho, dvaadvacat ho, třiadvacat ho, čtyřiadvacat ho,

pštadvacat ho, šestadvacat ho, sedmadvacat ho, osmadvacat ho...

100 - sto, 200 - dvě stě, 300 - tři sta, 400 - čtyři sta, 500 - pět set

600 - šest set, 700 - sedm set, 800 - osm set, 900 - sevět set, 1000 - tisíc

Datum: Narodil jsem se 27.11.1975 - dvacat ho sedm ho listopadu roku tisíc devět set sedmdesát pět

(roku devatenáct sedmdesát pět)
Возможно Вам будут интересны работы похожие на: ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ:


Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Cпециально для Вас подготовлен образовательный документ: ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ