Завдання 8. Підберіть з графи «Б» значення, що розкривають зміст понять, наведених у графі «А».

Завдання 8. Підберіть з графи «Б» значення, що розкривають зміст осознать, наведених у графі «А».


А Б
1. Відчуження 2. Творчість 3. Суспільне виробництво 4. Новшество а) виробництво людьми свого суспільного життя; б) конкретно-історичний тип суспільства; в) сукупність елементів, що передаються від покоління до покоління; г) розрив єдності між суб'єктом і його функціями; д) процес людської діяльності, що призводить до виникнення якісно нового; ж) творчий бік культури.

Завдання 9. Підберіть з графи «Б» пояснення, які відповідають перерахова­ним у графі «А» базовим життєвим цінностям..

А Б
1. Життя 2. Користь 3. Правда 4. Святість 5. Творчість 6. Традиція а) благо, що стверджується у царині практичних інтересів; б) безумовна ствердність буття; в) форма ствердження блага, яка викликає безумовну пошану й довіру; г) і стіш а в її соціально-історичному бутті; ґ) ствердження цінності усталеного; д) ствердження цінності нового.

Порядок проведення заняття:

Викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів, а також виступи на підставі індивідуально виконаних рефератів.На семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, разуміння формулювати і відстоювати свою позицію.

Перечень літератури

1. Андерсен П. Размышления о западном марксизме. На путях исто­рического материализма / Пер. с англ. - М.: Интер - Версо, 1991.

2. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Каль­ний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. - К.: Вища шк., 1995

3. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. / За ред. І. В. Бичка, В. Г. Табачковського, Г. І. Горак та ін. - К.: Либідь, 1994

4. Зарубіжна філософія XX ст.: У 6 кн. / Ред. кол.: Г. І. Волинська, С. О. Кичигин, М. Ф. Тарасенко. - К.: Довіра, 1993
Возможно Вам будут интересны работы похожие на: Завдання 8. Підберіть з графи «Б» значення, що розкривають зміст понять, наведених у графі «А».:


Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Cпециально для Вас подготовлен образовательный документ: Завдання 8. Підберіть з графи «Б» значення, що розкривають зміст понять, наведених у графі «А».